link menu icon
فــرادانــش، فــراتــر از دانــش

اخبار

امضاء تفاهم نامه

امضاء تفاهم نامه

04 آبان 1398

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد ایران با شرکت بازرسی فرادانش

بنیاد حامیان استاندارد

بنیاد حامیان استاندارد

04 آبان 1398

اعضاء هیئت مدیره بنیاد حامیان استاندارد کشور، دکتر ضیائی را به عنوان رییس انتخاب کردند

فــرادانــش، فــراتــر از دانــش